Přehled vybraných zakázek

2022

 • Diagnostika stavu teplovodního potrubí, objednatel ŠKODA EKOVA, a.s.,
 • Realizace přeložek inženýrských sítí, objednatel ZOWADA GROUP a.s.,

2020

 • Nová přípojka pitné vody pro ETB protlakem, objednatel Veolia Energie ČR a.s.
 • Vodní dílo Horní Dunajovice – výměna přehradního výpustního potrubí, objednatel Povodí Moravy, s.p. 
 • Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, objednatel Havířovská teplárenská společnost a.s.

2018

 • ZDS KA Výměna potrubí HKV 2xDN200 Š22-PS615, objednatel Veolia Energie ČR a.s.
 • Řídící systémy MaR, objednatel Veolia Energie ČR a.s.
 • Využití odpadního tepla z KGJ BPS ZD Skály Pustějov, objednatel ZD Skály, družstvo 

2016

 • Energoblok Bouzov, objednatel B:POWER a.s.
 • Horkovod na ul. Alšova a Čapkova – II. etapa v Třinci, objednatel Distribuce tepla Třinec a.s.
 • Oprava MG3 ÚČOV Praha, objednatel CHP engineering s.r.o.


2014

 • Realizace rekonstrukce vodojemu, objednatel MSUS a.s.
 • Strojní práce na “K JM Š53.1 O-Š53.1.1.1 Dr. Lukášové, DN300, objednatel AmpluServis a. s.
 • Přeložka vzduchovodu ČSM Jih DN500, objednatel Dalkia Industry a.s.

2012

 • HKV DN400 ul. Dělnická, Havířov, objednatel Dalkia a.s.
 • Rekonstrukce VS50 Lazy, objednatel Systherm s.r.o.
 • Využití odpadního tepla spalin z KGJ jednotek systémem ORC, objednatel B Power a.s.

2010

 • Vyvedení tepla z EDĚ, objednatel Bednář Ostrava s.r.o.
 • Oprava HKV ul. SNP, Třinec, objednatel Hamrozi s.r.o.
 • Napojení KGJ na plyn. rozvody Paskov, objednatel TEDOM a.s.

2021

 • Rezidence park Hrabůvka – dodávka a montáž HKV přípojek a 2ks předávacích stanic, objednatel Veolia Energie ČR a.s.
 • Rekonstrukce uložení STL plynovodu DN500 – most přes Ostravici ve Sviadnově, včetně zpracování statického posudku na postupy prací, objednatel Green Gas DPB, a.s.
 • Rekonstrukce teplovodních rozvodů v areálu DPO, objednatel DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s.

2019

 • ÚČOV – Rekonstrukce kogenerační jednotky č.4, objednatel Česká vodohospodářská společnost
 • JM CTPARK OSTRAVA CTFIT O08 Přípojka horké vody DN125 + předávací stanice 2MW, objednatel Veolia Energie ČR a.s.
 • Odstranění havarijní poruchy TV, objednatel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

2017

 • KR-Evropské distribuční centrum, parovodní propoj DN250, objednatel SILNICE CZ s.r.o.
 • Rekonstrukce ČOV Praha, objednatel CHP engineering s.r.o.
 • Výměna rozvodů topení pod kolejemi, objednatel Dopravní podnik Ostrava a.s.

2015

 • ZDS KA Výměna potrubí HKV 2xDN600 podzemní – Š4A, 1. etapa, objednatel Seidler s.r.o.
 • Ekologizace teplárny Kotel K14 v ArcelorMittal, objednatel POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
 • ČOV Třinec – rekonstrukce teplovodů, objednatel Aqualia Infraestructuras inženýring

2013

 • Realizace energetických úsporných opatření SZT Bohumín, objednatel Systherm s.r.o.
 • GO primáru Borovského Š20-Š21A, objednatel POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
 • Instalace ORC jednotky Kyselov, Olešnice, Kosova Hora, Jihlava, objednatel B:POWER INVESTMENT a.s.

2011

 • Oprava chladicích okruhů Lazy, objednatel Dalkia Industry s.r.o.
 • GO primáru DN600, Karviná, objednatel OL-trade s.r.o.
 • OC-OJ Dubina, objednatel Dalkia a.s.