Spojování a svařování potrubí.

Svařování ocelového, nerezového a plastového potrubí.

Svařování oceli

  • metoda TIG
    Tento způsob svařování je velice podobný svařováním klasickým plamenovým hořákem. „Svařování v ochranné atmosféře“ je běžně používaný název této metody. Jedná se o svařování netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertních vzácných plynů, jako je argon a helium. Dnes se používají invertorové svářečky, jejichž největší devizou je minimální hmotnost, malé rozměry a zanedbatelná spotřeba energie.

  • metoda MAG - ruční svařování obalenou elektrodou
    Tato techniky se vyznačuje nízkou spotřebou energie, vysokou účinností a především malou hmotností svářecí aparatury. Proto je výhodná pro svařování v hůře přístupných místech. Nejběžněji se dnes pro tuto metodu používají invertorové zdroje.

Svařování nerezi

  • metoda TIG

Svařování plastů

  • PPR - polyfůzní
  • PR - elektrotvarovky (na tupo)