Venkovní rozvody tepla.

Předizolované potrubí - venkovní rozvody tepla.

K tomu, abychom dopravili teplo od zdroje k jeho cíli (odběrným místům), slouží venkovní rozvody tepla.

Teplovody, horkovody, parovody – realizace na klíč.

Dnes, se stále se vyvíjejícími technologiemi, problematika dopravy tepla na větší vzdálenosti velice zjednodušila a tím pádem i náklady na jejich realizace jsou daleko nižší. Životnost teplovodů z ocelového potrubí byla cca 20 let uložených v topných kanálech je dnes již v havarijních stavech díky vnější i vnitřní korozi. Toto spolu s tepelnými ztrátami a únikem teplonosného média, zvyšuje provozní náklady provozovatele.

Nynější technologie zefektivňuje dopravu tepla a prodlužuje životnost teplovodů, horkovodů a parovodů. Nové materiály, v podobě předizolovaného potrubí, umožňují vedení tras v bezkanálovém uložení. Takovéto venkovní rozvody tepla bez problému odolávají korozím a ztráty i náklady na provoz jsou výrazně nižší. Předizolované potrubí je vybaveno systémem sloužícím ke zjištěním úniku teplonosného média na základě zjištění vlhkosti. Takto je provozovatel téměř okamžitě schopen reagovat na nejrůznější závady a škody jsou tímto omezeny na minimum.

S realizacemi venkovních rozvodů tepla máme velice bohaté zkušenosti. Podívejte se na naše reference, kde se dovíte více. Stavby těchto tepelných rozvodů dodáváme na klíč, včetně projektu, zaměření, materiálu a všech dalších činnosti spojených s námi realizovanými rozvody tepla, po celé České republice.